Nejlevnější převozky na internetu

more
Převozní značky za bezkonkureční cenu 2449 kč
Pokud si je objednáte do 10:00 budou odeslány ještě tentýž den

read more
http://www.levneprevozky.cz/wp-content/themes/fullscreen
more

Rightbox

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové
stránky umístěné na internetové adrese www.levneprevozky.cz a všechny nabídky,
obchody realizované prostřednictím těchto stránek jsou platné pouze na základě těchto
podmínek.
1. Případný zájemce o naše služby nás může kontaktovat na emailové adrese
info@levneprevozky.cz, nebo nonstop na telefonním čísle 777576822,
případně formou elektronického formuláře na našich stránkách.
2. Vyplněním a odesláním elekronického objednávkového formuláře, uzavírá
zákazník závaznou objednávku na zakoupení převozních značek zároveň tím
také stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Zároveň
s objednávkovým formulářem také elektronicky zašle oboustranou kopii svého
občanského průkazu ( platí pouze u jednotlivců, v případě právnických osob
stačí uvést IČ ).
3. Při odeslání objednávkového formuláře je zákazník povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje.
4. Jakmile obdržíme vyplněný formulář včetně vyjmenovaných dokladů je
objednávka považována za uzavřenou a zároveň za závaznou.
5. Portál www.levneprevozky.cz není prodejce převozních značek, pouze jejich
pořízení zprostředkovává a nemůže ručit za případné problémy vzniklé v
souvislosti s použitím převozních značek.
6. Pojištění odpovědnosti, které zakoupením převozních značek uzavíráte se
vztahuje na škodné události, které nastanou během platnosti převozních značek
a to na území všech členských států Evropské unie, Švýcarska a dalších států
vyznačených na zelené kartě.
7. Zákazník bere na vědomí, že pojištěné EU převozní značky může používat
pouze v souladu se zákony České republiky a v souladu se zákony zemí, ve
ktreých převozní EU značky užívá a je srozuměn s tím, že za případný postih pro
své protiprávní jednání projednává s oprávněnými orgány příslušné země sám.
Veškeré škody a pokuty za nesprávné použití převozních značek hradí uživatel
těchto značek.
8. Převozní značky jsme schopni doručit po celém území ČR prostřednictvím
expresní přepravy PPL, ČD kurýrem, prostřednictvím České pošty, Autobusem
společnosti Letuška ( směr Karlovy Vary – Praha (Florenc) a po dohodě také
osobně.

9. V případě, že zákazník převozní značky na adrese, kterou uvedl nepřevezme,
ponechá si naše společnost předem zaplacenou částku v plné výši.
10.V případě, že nebude zásilka naší vinou nedoručena v dohodnutém termínu na
místo určení, bude zákazníkovi vrácena kupní cena v plné výši.
11.Platbu převozních značek lze provést osobně, nebo je možné využít platební
karty VISA, Master Card, případně prostřednictvím platebního systému PayPal,
nebo převodem z účtu.
12.Zákazník nabývá vlastnictví k převozním značkám zaplacením celé ceny za
zprostředkování.
13.Cena za zprostředkování značek je 2 499,- Kč
14.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním osobníchúdajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů
zprostředkovatelem pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze
zprostředkování a pořízení převozních značek.
15.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moose knuckles outlet usb backpack outlet happiness outlet down jackets outlet cappotti italia outlet fjallraven outlet